ארכיון חודשי: דצמבר 2009

איך למחוק שורות / עמודות בטבלאות ה וורד 2007 word

כמובן שיש מספר צורות למחוק שורות/ עמודות בטבלאות הוורד 2007 אני אסביר את הדרך הפשוטה ביותר לדעתי. יש צורות נוספות (אולי אסביר בהמשך)

איך למחוק שורה בטבלה של הוורד 2007 word

 • בעזרת העכבר יש לעמוד על אחד התאים שנמצא בשורה אותה אנחנו רוצים למחוק
 • ללחוץ עכבר ימני
 • ללכת למחיקת תאים
 • ללחוץ על מחק שורה שלמה

איך למחוק מספר שורות בטבלה של הוורד 2007 word

 • בעזרת העכבר ומקש ה ctrl (או באופן אחר) יש לסמן את עמודה אחת של תאים שרוצים למחוק את השורה שלהם (כלומר אם אני רוצה למחוק את שורות 3-7 אני אסמן את התאים שנמצאים בשורות האלה 3-7. יש להבין שאין שום משמעות איזה מהתאים אני אסמן האם אלה שנמצאים בסוף השורה או באמצע השורה או בתחילת השורה).
 • ללחוץ עכבר ימני
 • ללכת למחיקת תאים
 • וללחוץ על מחק שורה שלמה (היה צריך להיות כתוב שורות שלמות אבל כרגע יש טעות בכיתוב)

איך למחוק עמודה בטבלה של הוורד 2007 word

 • בעזרת העכבר יש לעמוד על אחד התאים שנמצא בעמודה אותה אנחנו רוצים למחוק
 • ללחוץ עכבר ימני
 • ללכת למחיקת תאים
 • ללחוץ על מחק עמודה שלמה

איך למחוק מספר עמודות בטבלה של הוורד 2007 word

 • בעזרת העכבר ומקש ה ctrl (או באופן אחר) יש לסמן את שורה אחת של תאים שרוצים למחוק את העמודה  שלהם (כלומר אם אני רוצה למחוק את עמודות 3-7 אני אסמן את התאים שנמצאים בעמודות האלה 3-7. יש להבין שאין שום משמעות איזה מהתאים אני אסמן האם אלה שנמצאים בסוף עמודה או באמצע עמודה או בתחילת העמודה ).
 • ללחוץ עכבר ימני
 • ללכת למחיקת תאים
 • וללחוץ על מחק עמודה שלמה

חזרה עבודה עם word