קטגוריה: סביבה

מצגת על שקיות פלסטיק

אלה שתומכים מברכים ואלא שמתנגדים אומרים שתומכים
מצגת המסבירה מדוע כדאי לחסוך בשקיות ניילון

חזרה לדברים מעניינים לקריאה