תגית: שימוש בוורד

לבטל את הפעולה האחרונה בוורד / לבצע שוב את הפעולה שביטלנו בוורד

לעתים אנחנו כותבים משהו בוורד, אבל מתברר לנו שמחקנו משהו שלא רצינו או שאנחנו לא אוהבים את השינוי/ים האחרונים שערכנו. בוורד (ובאקסל בתנאים מסוימים ) יש אפשרות לחזור אחורה לפעולה האחרונה או לפעולות האחרונות

לשם חזרה לפעולה האחרונה יש: ללחוץ על ctrl+z יחד. אפשר לחזור אחורה כמה פעולות שנרצה עד הפעולה הראשונה.

אם אנחנו רוצים ללכת קדימה (אחרי שחזרנו אחורה) יש ללחוץ על ctrl+Y – כמה פעולות קדימה שנרצה עד הפעולה האחרונה

יש לשים לב שאם הלכנו אחורה ושינינו משהו, כבר אי אפשר ללכת קדימה. הוורד מאפס את האפשרות הזאת.

בנוסף, באקסל זה אותו דבר רק שאם שמרנו את קובץ האקסל בשמירה עצמאית או אוטומטית אי אפשר יותר ללכת קדימה ואחורה

בנוסף, הדבר נכון להרבה עורכים כמו העורך של הוורדפס, גם כאן שתי הפעולות הללו חוזרות.

חזרה לטיפים לעבודה עם וורד

עבודה עם מברשת העיצוב בוורד word (נכון גם לאקסל)

כאשר עובדים עם הוורד לעתים קרובות (אני מקוה) משתמשים בגופנים שונים, צבעים שונים, כותרות מעוצבות באופן שונה וכד'.

כשאנחנו רוצים להעתיק עיצוב שלם של מילה/קטע/פיסקה וכד' למילה אחרת/ פיסקה אחרת/ קטע אחר ועוד אפשר כמובן לנסות לשנות את הגופן, את הצבעים, את סוג הכותרת וכד'

אפשרות טובה יותר היא להשתמש במברשת העיצוחב (זה נכון גם לאקסל)

לשם העתקת העיצוב המתאים יש:

  1. לסמן עם העכבר (או המקלדת) את הקטע עם העיצוב הרצוי לנו (להשחיר)
  2. ללכת למברשת העיצוב. היא נמצאת בוורד 2007 תצוגת בית / קובית לוח / יש ציור של מברשת
  3. ללחוץ על מברשת העיצוב
  4. ללכת עם העכבר לקטע שרוצים שיהיה מעוצב כמו הקטע הראשון – לסמן אותו עם העכבר

חזרה לעבודה עם וורד, אקסל ועוד

הגדלת הכתב בוורד / word

כאשר רוצים להגדיל או להקטין את הגודל של המילים שכתובות בוורד  Word (מילה/פיסקה/פיסקאות/ כל הקטע וכד') אפשר להשתמש בדרך מהירה פשוטה וקצרה.

  1. מסמנים את המילה, (משפט, פיסקה וכד') שרוצים להגדיל
  2. ביד אחת מחזיקים ב crrl
  3. אם רוצים להגדיל אז ביד שניה לוחצים מספר פעמים על (סוגרים גדולים) : ‏[
  4. אם רוצים להקטין את גודל האותיות אז ביד השנייה לוחצים ביד השניה על (סוגרים קטנים): ]

חזרה לוורד / word